ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 18:19 น.

 อ่าน 1,524

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่  ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ไปแล้ว นั้น

บัดนี้  การสรรหาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา (ตามเอกสารแนบ)

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารที่ ๑ กันยายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวตาม วัน และเวลาที่กำหนด  จะถือว่าท่านสละสิทธิ  โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด