ตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 เรื่อง "ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำ บัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่" (๒๘ ก.ย.๕๘) เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 เรื่อง "ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำ บัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่" (๒๘ ก.ย.๕๘)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08:52 น.

 อ่าน 2,399

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง "ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการสอนแนะการจัดทำ บัญชีให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่" เพื่อถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร และระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมครูบัญชีในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีให้กับเกษตรกรเป้าหมายในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ มีครูบัญชีอาสาเข้าร่วม จำนวน ๑๗ ราย


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด