ติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลละ ๕ ล้านบาท บริเวณแหล่งชุมชน ศาสนสถานเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลละ ๕ ล้านบาท บริเวณแหล่งชุมชน ศาสนสถาน

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:56 น.

 อ่าน 1,693

สืบเนื่องจาก มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ซึ่งจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณลงมาสู่การจัดทำโครงการรายตำบล  ดังนั้นเพื่อให้การประชาสัมพันธ์โครงการเป็นไปอย่างแพร่หลาย ประชาชนช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใส  จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนติดตามตรวจสอบโครงการที่ลงในหมู่บ้านตำบล  

 หากพบทุจริต  แจ้งด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. ๑๕๖๗

อ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการที่แหล่งชุมชนในพื้นที่ หรือศาสนสถานในพื้นที่

ตัวอย่าง เอกสารประชาสัมพันธ์ ที่ประชาชนจะพบในพื้นที่ 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด