มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนทุนพระราชทานเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนทุนพระราชทาน

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 16:21 น.

 อ่าน 2,769
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนทุนพระราชทานเกือบ 30 ราย หลังบิดามารดาเสียชีวิตจากอุทกภัย เช้าวันนี้ (16 พ.ย.2558) ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จำนวน 28 ราย นายประยูร รัตนเสนีย์ กล่าวว่า การมอบอุปกรณ์การเรียนดังกล่าว เนื่องจากมีหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2545 2549 2553 และ 2554 รวม 22 ครอบครัว และประสบปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เนื่องจากมีรายได้น้อย ไม่สามารถส่งบุตรเล่าเรียนต่อไปได้ ดังนั้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงอนุมัติทุนฯ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 460,000 บาท “ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มูลนิธิฯ พระราชทานก่อกำเนิดและดูแลประชาชนที่ประสบภัยพิบัติหรือได้รับผลกระทบ เด็กๆ เหล่านี้ขาดผู้นำครอบครัวได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้ขาดกำลังสำคัญไป” นายประยูร รัตนเสนีย์ กล่าวด้วยว่า ทุนพระราชทานดังกล่าว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเด็กที่ได้รับผลกระทบและประสานขอรับพระราชทานทุน ทั้งเรื่องของมีหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย เป็นเด็กเรียนดีและยากจน เป็นลำดับต้นๆ
ผู้สื่อข่าว : นิตยา หิรัญประดิษฐ์ / ส.ปชส.อยุธยา นิตยา หิรัญประดิษฐ์ / ส.ปชส.อยุธยา
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มาของข่าว : -

ที่มาจาก NNT News RSS/XML Feed


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด