นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:29 น.

 อ่าน 2,099

วันนี้ (24 ธ.ค.58) เวลา 09:30 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
-สำนักงานยุติธรรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-เรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
-ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
-สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
-สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1
-สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด