ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:09 น.

 อ่าน 1,132

วันที่ 14 มกราคม  2559  เวลา 09.30  น. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ    เขต 1 (สพ.ญ.ดร.วิมลพร  ธิติศักดิ์) ครั้งที่ 1/2559  งานนโยบายของรัฐบาล และงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ข้าว) ณ ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด