คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 247/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล คณะกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) และคณะทำงานวาระสำคัญของจังหวัด (Agenda)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 247/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล คณะกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) และคณะทำงานวาระสำคัญของจังหวัด (Agenda)

ผู้เขียน:  กลุ่มงานยุทธศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 17:59 น.

 อ่าน 3,880

เรียน ประธานและเลขานุการคณะกรรมการกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล คณะกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster)และคณะทำงานวาระสำคัญของจังหวัด (Agenda)

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด