คณะทำงานผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจที่ 1 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะทำงานผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจที่ 1

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 10:28 น.

 อ่าน 1,572

วันนี้ (5 ก.พ.59)     พลโท กมล เพิ่มกำลังพล หัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1  ลงพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจที่ 1
เวลา 09:00 น.  เข้าพบหารือข้อราชการกับนายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ณ ห้องทำงาน
เวลา 09:30 น.  ร่วมประชุมการลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเหมาะสมและจำเป็นของแผนงาน/โครงการตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรองนายกรัฐมนตรี   ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด