ออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา (โรงเรียนคู้สลอด 2)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา (โรงเรียนคู้สลอด 2)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:36 น.

 อ่าน 1,353

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมโรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่จังหวัดพระ นครศรีอยุธยา โดยโรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 74 คน จำนวนครู 4 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีผู้บริหาร มีนายจำรูณ หอมระรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหญ้าไทร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด