ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  it ข้อมูลฯ สนจ. จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 14:44 น.

 อ่าน 1,895

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่๒)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖   เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ดังกล่าวต่อไป รายละเอียด www.ayutthaya.go.th หัวข้อ "แผน ICT ๒๕๕๒-๒๕๕๖"


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด