ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่นเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

ผู้เขียน:  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035-336554ต่อ132 จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:46 น.

 อ่าน 2,498

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางประจำจังหวัดทุกหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา และนายกเทศมนตรีเมืองเสนา

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด