ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แนะนำการให้บริการเว็บไซต์ หรือแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจออนไลน์)

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3533-5665 ต่อ 26
E-mail : ayutthaya@moi.go.th 

 

การเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนที่

ดู แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนที่ตั้งส่วนราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดต่อผู้บริหาร
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บบอร์ดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Facebook จังหวัดพระนครศรีอยุธยา facebook icon  
twitter จังหวัดพระนครศรีอยุธยา twitter icon