วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:27:00 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : โครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 นายอุดม ขำมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข" โดยมี สาธารณสุขอำเภอ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส

 
 อ่านแล้ว 1073
comments powered by Disqus