หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนดูแลตนเองให้ห่างไกลวัณโรคเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะประชาชนดูแลตนเองให้ห่างไกลวัณโรค

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10:43 น.

 อ่าน 5,468

 

นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็น 1 ใน 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงของโลก ทั้งนี้ในประเทศไทย
มีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 8 หมื่นคน ซึ่งมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังไม่ทราบว่าตนติดเชื้อวัณโรค และบางส่วน
ที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยบางรายที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ตามระยะเวลาที่กำหนดจึงอาจดื้อยา ยากต่อการรักษา และอาจแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ผู้อื่นได้ องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้ วันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็น“วันวัณโรคโลก”

        ผู้ป่วยวัณโรคควรดูแลตนเอง ดังนี้ ๑) รับประทานยาวัณโรคตามที่แพทย์แนะนำจนครบ
ตามกำหนด เพื่อป้องกันการเกิดวัณโรคดื้อยา ถ้ามีอาการผิดปกติหลังเริ่มรับประทานยาวัณโรค เช่น มีผื่น อาเจียน ปวดข้อ  ต้องรีบพบแพทย์เพื่อทำการปรับยาและพบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ  ๒) ในช่วงแรกของการรักษาโดยเฉพาะสองอาทิตย์แรกถือเป็นระยะแพร่เชื้อ ผู้ป่วยควรอยู่
แต่ในบ้าน โดยแยกห้องนอน  นอนในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องถึงไม่ออกไปในที่
ที่มีผู้คนแออัด และต้องสวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่ชุมชน ๓) ปิดปาก จมูก เวลาไอ หรือจาม
ทุกครั้ง  ๔) งดสิ่งเสพติด เช่น เหล้า บุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์
เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ธัญพืช ผัก และผลไม้  ๕) ให้บุคคลใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว พบแพทย์
เพื่อตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด                                                                       นพ.พิทยาฯ กล่าวต่อว่า ในปัจจุบันมียารักษาวัณโรคที่ได้ผลดีหลายชนิด ซึ่งในการรักษา
จะให้ยาร่วมกันอย่างน้อย 3 ชนิด เพื่อลดอัตราการดื้อยาและเพิ่มประสิทธิภาพของยา
การรักษาจะได้ผลดีถ้าผู้ป่วยมารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และจะต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน หมั่นดูแลตนเองพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหาร
ที่มีโปรตีนและไวตามินสูงเพื่อช่วยเพิ่มความต้านทานโรค และเพื่อให้ห่างไกลจากวัณโรค
ทุกคนควรป้องกันตนเอง  ด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่กำลังมีอาการไอ
หากประชาชนท่านใดมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรรีบพบแพทย์ในสถานบริการสาธารณสุข
ใกล้บ้านของท่านทันที


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด