ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2559เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2559

ผู้เขียน:  นางสาวปิยะนุช บุญมาลา สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 10:16 น.

 อ่าน 3,944

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ตามโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายประยูร  รัตนเสนีย์) เปิดงานและมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด