ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อย.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3267 - บ้านคลองน้อย อ.มหาราช, บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 178

ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อย.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3267 - บ้านคลองน้อย อ.มหาราช, บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 20,500,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64
ดาวน์โหลดไฟล์

 
comments powered by Disqus
ประเภทข่าว
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร