ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 32 (บ้านต้นโพธิ์ - บ้านเกาะ) ระหว่าง กม.0+000 - 3+970 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง และตำบลบ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.970 กิโลเมตร

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 186

ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ปรับปรุงถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 32 (บ้านต้นโพธิ์ - บ้านเกาะ) ระหว่าง กม.0+000 - 3+970 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง และตำบลบ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.970 กิโลเมตร
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 48,100,000 บาท (สี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนบาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64
ดาวน์โหลดไฟล์

 
comments powered by Disqus
ประเภทข่าว
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร