ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดต้นสะตือ หมู่ที่ 5 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  วาสนา มานะกุล จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 196

ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดต้นสะตือ หมู่ที่ 5 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64
ดาวน์โหลดไฟล์

 
comments powered by Disqus
ประเภทข่าว
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร