ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงถนน สาย ยทล.3470 - สถานีรถไฟหนองวิวัฒน์ ระหว่าง กม.0+000 - 0+790 ระยะทาง 0.790 กม.)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 281

ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง ปรับปรุงถนน สาย ยทล.3470 - สถานีรถไฟหนองวิวัฒน์ ระหว่าง กม.0+000 - 0+790 ระยะทาง 0.790 กม.)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 18,500,000 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนบาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64
ดาวน์โหลดไฟล์

 
ประเภทข่าว
ข่าวในประเภทประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร