ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานปรับปรุงถนน สาย แยก ทล.3470 - สถานีรถไฟหนองวิวัฒน์ ระหว่าง กม.0+000 - 0+790 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.790 กม.)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 227

ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง งานปรับปรุงถนน สาย แยก ทล.3470 - สถานีรถไฟหนองวิวัฒน์ ระหว่าง กม.0+000 - 0+790 ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.790 กม.)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท (บาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65
ดาวน์โหลดไฟล์

 
ประเภทข่าว
ข่าวในประเภทประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร