ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  นางวาสนา ไกรประสิทธิ์ จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 54

ประกาศประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง งานก่อสร้างเขือ่นป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 9,900,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67
ดาวน์โหลดไฟล์

 
ประเภทข่าว
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร