เริ่มแล้ว ทำบุญทุกวันธรรมสวนะ ช่วงเข้าพรรษา เสาร์นี้ ผวจ.นำทีมไปวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เริ่มแล้ว ทำบุญทุกวันธรรมสวนะ ช่วงเข้าพรรษา เสาร์นี้ ผวจ.นำทีมไปวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10:25 น.

 อ่าน 1,461

ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ ร่วมโครงการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา   ซึ่งจังหวัดได้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหล่าข้าราชการได้ร่วมกันเป็นหมู่คณะไปทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรม มีโอกาสพบปะใกล้ชิดกับชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญ  สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในจังหวัด   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และสิ้นสุดโครงการ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔  โดยแบ่งออกเป็น ๔ สาย ทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง ๔๘ วัด  

แต่ละสาย จะไปสายละ ๑๒ วัด มีส่วนราชการร่วมด้วย ๙๙ ส่วนราชการ แบ่งเป็น ๔ คณะ ๆ ละ ๒๒-๒๓ ส่วนราชการ  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปกับผู้นำสายทั้ง ๔

เสาร์นี้ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีกำหนดการ
ดังนี้
สาย ๑.กับคณะที่ ๑  นำโดยนายวิทยา  ผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ  วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
สาย ๒. กับคณะที่ ๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดร.ทวี  นริสศิริกุล) ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
สาย ๓. กับคณะที่ ๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายณรงค์  อ่อนสอาด) ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจดียบรรพตาราม
สาย ๔. กับคณะที่ ๔ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายบุญถิ่น  มั่นเกษวิทย์)  ณ วัดภาชี


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด