การปฏิบัติงานในระบบ GFMISเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

ผู้เขียน:  สุทัศน์ชัย กีรติมาพงศ์ จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10:43 น.

 อ่าน 2,932

               สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเจ้าหน้าที่ด้าน IT คอบช่วยเหลือหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประสบปัญหาในการติดตั้ง Driver สำหรับการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS หรือประสบปัญหาในการใช้งานระบบ GFMIS ด้วย TOKEN KEY GFMIS ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็น่ต้นไป

               ทุกหน่วยงานสามารถสอบถามปัญหาและขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง GFMIS หมายเลขโทรศัพท 0-3533-6545-6 หรือทาง E-mail: aya@cgd.go.th ในวัน และเวลาราชการ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด