วันที่ 30 สิงหาคม 2556 สัญโญชน์วิทย์ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 สัญโญชน์วิทย์ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 16:30 น.

 อ่าน 1,620

 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.30 น. นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับกระทรวงและจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบาย ให้กับกระทรวงและจังหวัด ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด