ไทย - กัมพูชา ย้ำความร่วมมือในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 65 ปีเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทย - กัมพูชา ย้ำความร่วมมือในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 65 ปี

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13:51 น.

 อ่าน 2,555

ไทย - กัมพูชา ย้ำความร่วมมือในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 65 ปี

     พล เอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอกเตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กัมพูชา เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC (General Border Committe) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 11 โดยกระทรวงกลาโหมไทยเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้พลเอกประวิตร แถลงผลการประชุมว่า ในที่ประชุมได้มีการแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 65 ปี สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านสาธารณสุข และพัฒนาด้านการศึกษาระหว่างไทย-กัมพูชาโดยทรงขยายเวลาความช่วยเหลือในการ ควบคุมโรคมาลาเรีย ไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหนะ รวมทั้งยังทรงสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านปศุสัตว์การเกษตรให้กับเยาวชน กัมพูชาและได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

    อย่าง ไรก็ตาม การประชุม GBC ไทย-กัมพูชาครั้งนี้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายจะได้พิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น จุดผ่านแดนและการสัญจรข้ามแดน ความร่วมมือด้านแรงงาน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ความร่วมมือด้านการเกษตร สาธารณสุข รวมทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวรอบปราสาทพระวิหารนั้น ยังไม่ได้มีการหารือกัน แต่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งเชื่อว่าจะหาทางออกร่วมกันได้ด้วยดี

     ด้าน พลเอกเตียร์ บัน กล่าวว่า ทางกัมพูชาไม่ได้ปิดกั้นการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ปราสาทพระวิหารของนักท่อง เที่ยวไทย แต่ขณะนี้กำลังหารือเพื่อหาข้อยุติร่วมกันในเรื่องของช่องทางการเข้าออกที่ ฝั่งไทยเคยใช้ ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด