แนงทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติประจำปี ๒๕๕๕เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แนงทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติประจำปี ๒๕๕๕

ผู้เขียน:  นุชศรา อุตะระวิเศษ จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 15:19 น.

 อ่าน 2,155

กรมคุมประพฤติจัดสัมมนาผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕ถ ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรงุเทพมหานคร

นายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ว่า "กรมคุมประพฤติจะต้องก้าวต่อไปอย่างมืออาชีพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของกรมคุมประพฤติและขยายงานต่อไปสู่ชุมชน เพื่อเติมเต็มภาพของการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกกระทำผิดในชุมชนให้สมบูรณ์ ความเป็นมืออาชีพต้องเน้นที่แนวความคิด ทิศทาง เริ่มจากจุดแข็งและจุดเด่นที่มี แล้วปฎิรูประบบการทำงานของกรมคุมประพฤติในเชิงรุก การทำงานระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคต้องสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน สำหรับในปี ๒๕๕๕ จะเน้นในเรื่องที่สำคัญและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม" ทั้งนี้กรมคุมประพฤติจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากร พัฒนาระบบข้อมูลในเชิงคุณภาพและบริหารงานด้วยความโปร่งใส


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด