พิธีเปิดงานเทศกาลความสัมพันธ์ อยุธยา - จีน วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิดงานเทศกาลความสัมพันธ์ อยุธยา - จีน วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 14:05 น.

 อ่าน 4,039

            พิธีเปิดงานเทศกาลความสัมพันธ์ อยุธยา - จีน  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

๑๗.๓๐ น. ชมการแสดง Contemporary Dance
๑๘.๐๐ น. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา  บุรณศิริ) พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เดินทางถึงบริเวณศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
                  - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน "อยุธยามรดกโลก เทศกาลความสัมพันธ์อยุธยา-จีน " 
                  - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สัมพันธ์สองแผ่นดินใต้ฟ้าเดียวกัน"
                  - เยี่ยมชมนิทรรศการและบรรยากาศภายในงาน
                  - เดินทางกลับ

การแต่งกาย ชุดผ้าไทย ชุดเอกลักษณ์จีน/ชุดกี่เพ้า

งานอยุธยามรดกโลก เทศกาลความสัมพันธ์ อยุธยา - จีน (Ayutthaya World Heritage : China Festival) ตามโครงการ ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)
 
            มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่จุดแข็งเสนอรับเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมโลกเวิลด์ เอ็กซ์โป ๒๐๒๐”  ว่าอยุธยามีความพร้อม  มีประวัติศาสตร์เรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศมายาวนาน  มีลักษณะพิเศษที่ชาวต่างเชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ตั้งแต่อดีต๖๐๐  ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันศักยภาพความพร้อมที่จะจัดงานมหกรรมโลกในพื้นที่  ๒,๐๐๐ ไร่ บริเวณศูนย์ศิลปาชีพ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา   ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดงานเทศกาลความสัมพันธ์อยุธยา - ญี่ปุ่น ไปเมื่อ ๑-๔ กันยายน ๒๕๕๔  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) ประกอบกับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าจังหวัดได้ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากอุทกภัย 
          
        
ครั้งนี้เป็นรอบการจัดความสัมพันธ์ อยุธยา - จีน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ และจะจัดอีกทุกๆ ๒ เดือน  เป็นเทศกาลความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับประเทศต่างๆ ที่เคยเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน จ.พระนครศรีอยุธยาในอดีต เช่น เปอร์เซีย ฮอลแลนด์ โปรตุเกส และศรีลังกา ที่เคยนำพุทธศาสนา “สยามวงศ์” ไปเผยแพร่ในศรีลังกา
         
          กิจกรรมที่น่าสนใจของงาน อยุธยามรดกโลก เทศกาลความสัมพันธ์ อยุธยา - จีน  ผู้ร่วมงานจะได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่ได้ทำขึ้นเหมือนกำลังเดินอยู่ในประเทศจีน  

         ๑. การจัดนิทรรศการทางวิชาการ อาทิ นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม นิทรรศการความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยา-จีน
         ๒. การแสดงศิลปะทางวัฒนธรรมของจีนและไทย โดยมีการแสดงจากมองโกเลียใน ซานซี  ซิงไห่ ปักกิ่ง  กานซู  จี๋หลิน การบรรเลงดนตรีออเคสตร้า  ระบำ กังฟู และกายกรรม รวมทั้งการแสดงของไทย
         ๓. เทศกาลอาหารจีน
         ๔ การออกร้านจำหน่ายสินค้า/ของฝาก/ของที่ระลึก ซึ่งเป็นสินค้าของใช้จากประเทศจีน  มีการถ่ายภาพลงสแตมป์ส่วนตัวเป็นที่ระลึกในงานโดยไปรษณีย์ไทย 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด