สำนักงานคุุมประพฤติจังหวัดฯประชุมชี้แจงตัวชี้วัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคุุมประพฤติจังหวัดฯประชุมชี้แจงตัวชี้วัด

ผู้เขียน:  กิตติ์ชญาห์ เจริญผล จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 19:10 น.

 อ่าน 2,583

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนายกีรติ  ณ พัทลุง ผู้อำนวยการสำนักงานฯได้เป็นประธานในการประชุม ผอ.กลุ่มและหัวหน้างานต่างๆเพื่อทำความเข้าใจในตัวชี้วัดต่างๆที่ต้องปฏิบัติให้ได้ตามเกณฑ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อให้ไปถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดต่างๆ....กิจกรรมรายงาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด