สสจ.อย. : เชิญชวนประกวดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อวิดีทัศน์ทางการแพทย์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สสจ.อย. : เชิญชวนประกวดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อวิดีทัศน์ทางการแพทย์

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 11:17 น.

 อ่าน 2,522

ด้วยกรมการแพทย์ ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อวีดีทัศน์ทางการแพทย์ขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีการผลิตสื่อวีดีทัศน์ทางการแพทย์รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลงานสื่อและเป็นการรวบรวมสื่อวีดีทัศน์เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายของการผลิตสื่อดังกล่าวทั้งใน และนอกกระทรวงสาธารณสุข อันจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนทั่วไป

โดยเิปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2555 และพิจารณาัคัดเลือกผลงานในเดือนกรกฏาคม 2555

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร ตามเอกสารที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด