ความก้าวหน้าโครงการปลูกข้าวกินเองเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความก้าวหน้าโครงการปลูกข้าวกินเอง

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 12:35 น.

 อ่าน 2,654

 

ภาพแปลงนาปลูกข้าวกินเอง ปี 2555  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ วันที่ 23 พฤษภาคม  2555  โดยเกษตรอาสา ผู้ดูแลแปลงนา  ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ได้ระบายน้ำออกจากแปลงนาเพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืชที่งอกในนา หลังการโยนกล้า  จากนั้นจะสูบน้ำเข้าแปลงนาต่อไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด