ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 16:05 น.

 อ่าน 2,314

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์  และคุณหญิงปัืืทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคาร สยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ โดยผู้สมัครเข้าัรับการอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด