ภาพกิจกรรมออกรายการที่นี่พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเชิญจากชมรมเคเบิ้ลทีวีอยุธยาให้ไปออกรายการที่นี่พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานปศุสัตว์ ตลอดจนงานที่สำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านปศุสัตว์ งานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรมออกรายการที่นี่พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเชิญจากชมรมเคเบิ้ลทีวีอยุธยาให้ไปออกรายการที่นี่พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานปศุสัตว์ ตลอดจนงานที่สำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านปศุสัตว์ งานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว

ผู้เขียน:  บุญเหลือ ตรีชิตร จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13:45 น.

 อ่าน 1,247

เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2555  นายสืบสวัสดิ์  ภาคพิบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับเชิญจากชมรมเคเบิ้ลทีวีอยุธยาให้ไปออกรายการที่นี่พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานปศุสัตว์  ตลอดจนงานที่สำคัญเร่งด่วน  ได้แก่  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านปศุสัตว์  งานด้านความปลอดภัยด้านอาหาร  งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด