สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯสร้างภาคี อปท.เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯสร้างภาคี อปท.

ผู้เขียน:  นุชศรา อุตะระวิเศษ จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 11:03 น.

 อ่าน 2,503

 

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้เลิกยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติ ขึ้นที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลังชุมชนและเครือข่ายติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้เลิกยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติอีกทั้งเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนเพื่อให้ชุมชนปลอดจากปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดอย่างยั่งยืน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด