จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบพันธุ์ข้าวพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบพันธุ์ข้าวพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

ผู้เขียน:  ณัฏฐนันท์ ทองนุ่น จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09:45 น.

 อ่าน 2,269

        วันนี้ (๒๖ พ.ย.๕๕) เวลา ๐๙.๓๐ น.นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้แทนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑๐ ตัน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      ในโอกาสนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ ได้กล่าวว่า สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักพระราชวัง กำหนดให้มีพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมด ๑๐ ตัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะการเกิดอุทกภัยในปีที่ผ่านมา
      นอกจากนี้ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ได้กล่าวเป็นตัวแทนในนามของเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่การเกษตรร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ ทำนากว่า ๙ แสนไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน และทำไร่ พร้อมกันนี้ ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พร้อมที่จะดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

             ที่มาภาพ : http://www.ayutthaya.doae.go.th/index_files/copy%20033.pdf


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด