สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 งานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย รวมใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๒เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 งานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย รวมใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๒

ผู้เขียน:  ลักษิกา สีหราช จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 11:33 น.

 อ่าน 3,924

       นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กล่าวรายงานต่อ นายณรงค์ อ่อนสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย รวมใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๒ ณ เวทีกลาง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552
จากการเปิดเผยของ นายภิรมย์ นันทวงศ์ รอง ผอ.สพท.อย.2 / นายสุรวุฒิ หงส์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล / นายกนก คล้ายมุก ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ คือ
๑. เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๒ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทยอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถจากผลการเรียนรู้ ให้ปรากฎแก่สาธารณชน
๓. เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในด้านดนตรี นาฏศิลป์ให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน
ผู้แสดงประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๘๙๙ คน ซึ่งมีกิจกรรมและการแสดง ดังนี้
๑ ด้านดนตรี ประกอบด้วย การแสดงของ วงมโหรี วงปี่พาทย์มอญ วงอังกะลุง วงโปงลาง วงสะล้อ
วงดนตรีจีน วงดนตรีไทยลูกทุ่ง
๒. ด้านนาฏศิลป์ ประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์อีสานและการแสดงพื้นบ้าน เช่น โขน ลิเก
ลิเกฮูลู เป็นต้น
วิธีการจัดงาน จะหมุนเวียนไปตามอำเภอต่าง ๆ ในการเป็นเจ้าภาพและเจ้าของสถานที่จัดงาน
การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากผู้มีรายนาม ดังนี้
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ท่านสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. มูลนิธิพระมงคลบพิตร บริจาคเงิน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๓. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ โดยท่านวิชา ใจกล้า อนุเคราะห์ด้านสถานที่
๔. สมาคมผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของอำเภอบางบาล เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน ในพื้นที่ 
         ลักษิกา กองแก้ว นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพท.อย.2 รายงาน


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด