ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2556

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:22 น.

 อ่าน 4,844

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงาน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดของแต่หลักสูตรและลงทะเบียนแบบ Online ได้ทาง www.training.nida.ac.th    หรือกรอกใบสมัครส่งมาที่ โทรสารหมายเลข 0 2375 4720 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด