กำลังปรับปรุงเว็บไซต์

เว็บไซต์ http://www.ayutthaya.go.th/ อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบฐานข้อมูล คุณสามารถเข้าชมภายในเว็บไซต์นี้ได้ในเร็วๆนี้

หรือเข้าชมเว็บไซต์แบบไม่เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไม่เชื่อมต่อฐานข้อมูล)