การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ระดับจังหวัดเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ระดับจังหวัด

ผู้เขียน:  รัศมี ปานเกตุ จาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 08:43 น.

 อ่าน 3,196

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศพส.จ.อย.)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติด กำหนดประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน  ตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผอ.ศพส.จ.อย. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด