ประชาคมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาคมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2556

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 13:26 น.

 อ่าน 2,693

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินการเพือปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและศักยภาพของพื้นที่ในลักษณะบูรณาการ  โดยใช้พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นศูนย์กลางบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า การตลาด และการบริหารจัดการ  สำหรับในปีงบประมาณ 2556  คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้พิจารณาพื้นที่ตำบลบ้านแพน  อำเภอเสนา  เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฯ   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานและหน่วยงานเลขานุการ  จึงได้จัดประชาคมโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2556 ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์  2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด