ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไอทีประจำปี2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไอทีประจำปี2556

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 11:02 น.

 อ่าน 4,560

๑. หลักสูตร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ฝึกอบรม  ห้อง ๓๑๑๒๑  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

          รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ราชการส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วย , อำเภอ ๑๖ หน่วย, โรงพยาบาล ๑ หน่วย , สถานศึกษา ๑๓ หน่วย

          รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ หน่วยงานส่วนกลาง ๔๘ หน่วย , รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอิสระ/เอกชน ๒๔ หน่วย

          รุ่นที่ ๓ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ อปท. ๗ อำเภอ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา,ท่าเรือ,นครหลวง,บางไทร,บางปะหัน,ผักไห่ และเสนา

          รุ่นที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ อปท. ๙ อำเภอ ได้แก่ บางบาล,บางปะอิน,ภาชี,ลาดบัวหลวง,บางซ้าย,อุทัย,มหาราช,บ้านแพรก และวังน้อย 

 

๒. หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (EIS)

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ (ครึ่งวันเช้า)

สถานที่ฝึกอบรม  ห้อง ๓๑๑๒๑  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๖ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๒ คน

๑.ที่ทำการปกครองจังหวัด

๒.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๓.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

๔.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

๕.ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖.สำนักงานเกษตรจังหวัด

๗.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๘.สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

๙.สำนักงานแรงงานจังหวัด

๑๐.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

๑๑.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

๑๒.สำนักงานคลังจังหวัด

๑๓.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

๑๔.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๕.สำนักงานการค้าภายใน

๑๖.ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด

 

๓. หลักสูตร การใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ฝึกอบรม  ห้อง ๓๑๑๒๑  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ (ครึ่งวันเช้า)

- ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ๓๔ หน่วยงาน  หน่วยงานละ ๒ คน

 

๔. หลักสูตร เทคนิคการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน เขียนข่าวได้ ถ่ายภาพเป็น

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

สถานที่ฝึกอบรม  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ทุกหน่วยงานที่เวียนแจ้ง หน่วยงานละ ๑-๒ คน จำกัดจำนวนผู้เข้าสมัครก่อน ๑๐๐ คนแรก

เข้าสมัครได้ที่ www.ayutthaya.go.th/training/ ดาวโหลด คู่มือการสมัครเข้ารับการอบรม

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด