สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯจัดโครงการอบรมความรู้เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯจัดโครงการอบรมความรู้

ผู้เขียน:  กิตติ์ชญาห์ เจริญผล จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 19:49 น.

 อ่าน 2,489

 

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการอบรมความรู้และทำงานบริการสังคมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ซึ่งได้จัดอบรมในเรื่อง “หลักการใช้ชีวิตประจำวัน”ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติโดยได้รับเกียรติจากนายฟาริต เดชเลย์อาจารย์ประจำโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยาเป็นวิทยากรหลังจากนั้นจึงเป็นการทำงานบริการสังคมโดยเป็นการพัฒนาพื้นทำรอบๆมัสยิดกุฏีช่อฟ้า ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๖๙ คน....กิจกรรมรายงาน

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด