งานนิทรรศการ Thailand 2020 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนิทรรศการ Thailand 2020 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:05 น.

 อ่าน 5,138

จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำมวลชนเข้าร่วมงานนิทรรศการ "THAILAND 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก" ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีทั้งผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด และผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่าพันคน

โดยงานได้ขยายเวลาออกไป จาก๑๒ มี.ค. ไปเป็นวันที่ ๑๖ มี.ค.นี้ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ขอเชิญเข้าร่วมสัมผัสและสร้างอนาคตประเทศไทยในปี ๒๐๒๐ ไปพร้อมกัน

การจัดงานนิทรรศการ Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก เพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและทุกภาคส่วนถึงการลงทุนโครง สร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 2 ล้านล้านบาท ได้เริ่มขึ้นแล้ว วันนี้ (8 มี.ค.) เป็นวันแรก และจะมีไปถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการทำความเข้าใจเรื่องการลงทุนโครงสร้าง พื้นฐานวงเงิน 2.2 ล้านล้านบาท เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ รวมถึงยุทธศาสตร์และแผนระดมทุนสำหรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขน ส่งของประเทศและการบริหารจัดการโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายขนส่ง สารสนเทศ พลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. จะมีการบรรยาย และเสวนา ยุทธศาสตร์และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศนโยบายเกี่ยวกับการให้เอกชนเข้าร่วมลง ทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดย กระทรวงการคลัง (กค.) และกระทรวงคมนาคม (คค. นอกจากนี้ยังจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการเดินอากาศของไทย กับก้าวต่อไปของการเดินอากาศสากล” โดย กรมการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน และ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และในเวลาประมาณ 17.00 น. จะพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. จะมีการสัมมนา “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน ประเทศชาติ และประชาชน (ภาคเหนือ) ได้อะไร? โดย คค. กค. และผู้แทนภาคเอกชน

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. จะมีการสัมมนา “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน ประเทศชาติ และประชาชน (ภาคใต้) ได้อะไร? โดย คค. กค. และผู้แทนภาคเอกชน

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. จะมีการสัมมนา “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน ประเทศชาติ และประชาชน (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ กทม.) ได้อะไร? โดย คค. กค. และผู้แทนภาคเอกชน

และวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. จะมีการสัมมนา “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน ประเทศชาติ และประชาชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้อะไร? โดย คค. กค. และผู้แทนภาคเอกชน

 วันที่ ๑๓-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖  เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการที่แสดงถึงแผนงานต่างๆด้านโลจิสติกส์

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด