คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเปิดงานเทศกาลความสัมพันธ์ อยุธยา –อิหร่าน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเปิดงานเทศกาลความสัมพันธ์ อยุธยา –อิหร่าน

ผู้เขียน:  พงศ์สิริ อภัยโส จาก สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 13:23 น.

 อ่าน 2,347

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๗.๓๐  น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)
นางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วิทย์ คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเปิดงานเทศกาลความสัมพันธ์
อยุธยา –อิหร่าน  โดยมี นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดงาน

    

    

    


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด