สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : หมอใหญ่กรุงเก่า : กำชับเฝ้าระวัง “โรคมือเท้าปาก” ในเด็กเล็ก เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : หมอใหญ่กรุงเก่า : กำชับเฝ้าระวัง “โรคมือเท้าปาก” ในเด็กเล็ก

ผู้เขียน:  พัชรี วงษ์บัวทอง จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 08:52 น.

 อ่าน 2,566

หมอใหญ่กรุงเก่า : กำชับเฝ้าระวัง “โรคมือเท้าปาก” ในเด็กเล็ก

นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก
ซึ่งเป็นโรคติดต่อในเด็กเล็กที่พบมากในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศเย็นและชื้น  โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือ
ศูนย์เด็กเล็ก  รวมทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาอย่างเข้มงวด  เพราะหากมีเด็กป่วยอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไปยังเด็กคนอื่นได้ง่าย         

            โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัส พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี จากสถิติ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  พบว่าตั้งแต่ 1 มกราคม – 2 มิถุนายน 2556 มีผู้ป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก 11,678 ราย แต่ยังไม่เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ เด็กอายุ 1 ขวบ พบร้อยละ 31 รองลงมาคือ อายุ 2 ขวบ พบร้อยละ 25 และ 3 ขวบ พบร้อยละ 17  อาการของโรคมือเท้าปาก จะเริ่มด้วยมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย 
มีจุดหรือผื่นแดงอักเสบในปาก  มักพบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้มทำให้เจ็บปากไม่อยากทานอาหาร  มักเกิดผื่นแดงซึ่งจะกลายเป็นตุ่มพองใสรอบๆ สีแดงที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่อื่น เช่น ก้น หัวเข่า
ซึ่งตุ่มนี้มักไม่คัน แต่เวลากดจะเจ็บ ต่อมาจะแตกออกเป็นหลุมตื้นๆ  อาการจะดีขึ้นและแผลหายไปใน ๗ - ๑๐ วัน

            การแพร่ติดต่อของโรคมือเท้าปาก ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับเชื้อเข้าสู่ปากโดยตรง  ติดต่อง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย   โดยเชื้ออาจติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย  น้ำมูก  น้ำจากตุ่มพอง  จากแผลหรือ
อาจเกิดจากการไอจามรดกัน  ในระยะที่เด็กมีอาการทุเลาหรือหายป่วยแล้วประมาณ ๑ เดือน จะพบเชื้อในอุจจาระได้แต่การติดต่อในระยะนี้จะเกิดขึ้นได้น้อยกว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย ตามปกติโรคมักไม่รุนแรงและ
ไม่มีอาการแทรกซ้อน  แต่เชื้อไวรัสบางชนิดอาจทำให้มีอาการรุนแรงได้  ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กควรสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด หากพบมีไข้สูง ซึม ไม่ยอมทานอาหารและน้ำดื่ม อาเจียนบ่อย หอบ แขนขาอ่อนแรง  
อาจเกิดภาวะสมองหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ  หรือน้ำท่วมปอดอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

            โรคมือเท้าปากนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัย ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์เด็กเล็ก  ควรแนะนำและดูแลเด็กให้รักษาความสะอาด ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่   โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร  รวมทั้งการใช้ช้อนกลางและหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ หลอดดูด ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น  สำหรับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก  ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือและส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะ หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ  หากพบเด็กป่วยหรือสงสัยจะป่วยเป็นโรคมือเท้าปากในโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง

            นพ.วีระพล  กล่าวต่อว่า ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้  มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี  จึงฝากเตือนผู้ปกครองรวมถึงครูหรือผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก  ให้หมั่นสังเกตอาการของเด็ก
ว่ามีอาการดังที่กล่าวมาหรือไม่  หากมีควรให้เด็กหยุดพักรักษาตัวที่บ้านประมาณ ๑  สัปดาห์หรือจนกว่าจะหาย
เป็นปกติ  หากมีอาการรุนแรงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านทันที

 

ข่าว ๒๐ / ๒๕๕๖ : พัชรี วงษ์บัวทอง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร ๐ – ๓๕๒๔ - ๑๕๒๐ ต่อ ๑๑๐

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด