การสัมมนาหัวข้อ "ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี"เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การสัมมนาหัวข้อ "ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี"

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:08 น.

 อ่าน 2,330

วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เมื่อเวลา 09.00 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาหัวข้อ"ร่างแผนแม่บทพลังงานไทย 20 ปี" ณ ห้องเจ้าพระยา รร.แคนทารี โฮเทล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด