ผลการประกวดเว็บไซต์จังหวัดและหน่วยงานในสังกัด สป. เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการประกวดเว็บไซต์จังหวัดและหน่วยงานในสังกัด สป.

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 13:38 น.

 อ่าน 6,291

            ผลการประกวดเว็บไซต์จังหวัดและหน่วยงานในสังกัด สป. 

       สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทำ “โครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเว็บไซต์ของจังหวัดและหน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค (จังหวัด)      รายละเอียดมีดังนี้

ประเภทหน่วยงานส่วนภูมิภาค (จังหวัด)

รางวัลชนะเลิศ                    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        จังหวัดอ่างทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ        จังหวัดอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4        จังหวัดสตูล

  

 

ประเภทหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รางวัลชนะเลิศ                           สถาบันดำรงราชานุภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        สำนักงาน ก.ถ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

 

หน่วยงานที่ได้คะแนนระดับ (Grade A) หน่วยงานส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ได้แก่

จังหวัดแพร่       จังหวัดตาก

จังหวัดสระแก้ว   จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดปัตตานี   และจังหวัดพะเยา

หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่

สำนักนโยบายและแผน และสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด