รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 11:18 น.

 อ่าน 2,699

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีรายชื่อดังนี้

 

     1001    นางสาวภูริตา ดอกมะลิ

     1002    นายสมชาย อรรถจรูญ

     1003    นางสาวปริยา โคตะมี

     1004    นางสาวนันทพร คราวจันทึก

     1005    นางสาวเพชรลดา จำแนกยุทธ

     1006    นายบุญสม ธาราวัตร์

     1007    นายเกษม ธาราวัตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่เกี่ยวกับการสอบรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้      

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด