การประชุมจัดเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทย ประจำปี 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมจัดเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันธุ์ข้าวไทย ประจำปี 2557

ผู้เขียน:  ซารีนา มีพลกิจ จาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 10:25 น.

 อ่าน 1,718

 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมการจัดเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน พันธุ์ข้าวไทย ประจำปี  2557  ตามกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย  ในวันที่  17 กุมภาพันธ์  2557  ณ ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ ตำบลช้างใหญ่  อำเภอบางไทร    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด