วันที่ 4 มี.ค. 2557 นายนัทธี บ่อสุวรรณ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ไทย-อินโดนีเซียเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 มี.ค. 2557 นายนัทธี บ่อสุวรรณ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ไทย-อินโดนีเซีย

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:14 น.

 อ่าน 2,707

                วันที่ 4 ก.พ.นายนัทธี บ่อสุวรรณ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด โครงการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในประเทศไทยกับสถานศึกษาของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรพพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายจรัล ยุบรัมย์ ผอ.วิทยาเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วม ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

นายจรัล ยุบรัมย์ ผอ.วิทยาเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าการจัดทำโครงการศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากรอาชีวศึกษาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือทางด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนขึ้น โดยกำหนดการศึกษาดูงานและร่วมลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ทั้งนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนโดยการบูรราการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครู นักศึกษา ด้านภาษา วัฒนธรรม วิชาการ ทักษะชีวิต และการฝึกประสบการณ์ การฝึกการทำงาน เพื่อให้บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ในกลุ่มสังกัดอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมในประเทศอินโดนีเซีย ต้อนรับกับการเปิดประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 
          นายจรัล ยุบรัมย์ ผอ.วิทยาเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ยังกล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ภาษา วัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

  

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://pr.prd.go.th/ayutthaya/ewt_news.php?nid=578&filename=index


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด