เมืองกรุงเก่าเติมกึ๋นข้าราชการพนักงานเตรียมตัวเข้าสู่AECเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมืองกรุงเก่าเติมกึ๋นข้าราชการพนักงานเตรียมตัวเข้าสู่AEC

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:45 น.

 อ่าน 3,402

เมื่อเวลา 09.00 น. ( 25 ธันวาคม 57) ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยาคอนเวนชั่น รีสอร์ท นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558 “ ตระหนักรู้อาเซียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ” มีนางสาวจินตนา ท่าวัง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กว่า 200 คนเข้าร่วม

นางสาวจินตนา ท่าวัง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งด้านการเมือง ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง การวางแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมขนส่งภายใน ภายนอกภูมิภาค และด้านประชาชน จึงกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมีการผนวกยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น

ทางจังหวัดฯ จึงจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของจังหวัดฯ พร้อมทั้ง เป็นการศึกษา วางแผน คาดการณ์ และเตรียมความพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ

ด้าน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้ เราจะต้องมองจากนี้ไปว่าจังหวัดฯ เราจะได้อะไรกับการเปลี่ยนแปลง และต้องยึดวิชาการด้านความคิด ไม่ใช่เพียงวิชาการด้านความรู้เท่านั้น ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก นั่นคือเป้าหมาย ซึ่งทุกคนจะได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกครั้งจากที่เคยได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วจำนวนหลายครั้ง เรียกได้ว่าเป็นการเติมเต็ม อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่าทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมสัมมนาฯ จะมีความพร้อมเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในไม่ช้านี้

 

 

 

 

 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด